Individual immunodominant T cell clones monitoring in patients with cancer

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1280

Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; RNDr. Eva Matějková; Mgr. Veronika Foltánková; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; Ellen S. Vitetta, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008