Individual treatment with stem cell rescue in patients with germcell tumours

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#4530

Autoři: MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Drahomíra Kordíková; Ludmila Pagacova; Jan Kalanin; MUDr. Marcela Greplová; MUDr. Markyta Bártová

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 307
Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007