INDUCTION BY LENALIDOMIDE AND DEXAMETHASONE COMBINATION INCREASES CD4 AND CD8 REGULATORY CELLS OF NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA PATIENTS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology 2

Číslo abstraktu: 0848

Autoři: Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; Martin Plášil; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; MvDr. Jana Štossová; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011