Infekční komplikace u neutropenického pacienta

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: P02

Autoři: Z. Danišová; PhDr. Marie Zítková

Souhrn nedodán.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005