INHIBITORY EFFECT OF THE ANTIBODY TO CD34 MOLECULE ON STEM CELL AND MYELOID LEUKEMIA CELL LINES

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1517p

Autoři: Doc.MUDr. Petr Stöckbauer, CSc.; Mgr. Klára Elknerová; Zuzana Lacinová; RNDr. Josef Souček, CSc.; Jitka Němcová; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008