INTERAKCE KINÁZOVÝCH INHIBITORŮ S GRAPEFRUITOVOU ŠŤÁVOU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 307

Autoři: Mgr. Roman Goněc; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Interakce mezi grapefruitovou šťávou a léčivy jsou známy už více než 20 let. Interakce je založena na furanokumarinech, látkách obsažených nejen v grapefruitu, ale i v ostatních „hořkých“ citrusech. Obsah furanokumarinů se potravinářským zpracováním nemění (šťáva z koncentrátu, marmeláda). Tyto látky se metabolizují enterocytárním cytochromem CYP3A4 na metabolity, které vazbou na aktivní místo tento enzym deaktivují. K obnovení funkce enzymu dojde až po syntéze nových molekul. Hepatocytární cytochrom není zasažen, proto se tato interakce týká pouze perorálně podávaných látek. Interakce postihuje látky s horší bio logickou dostupností (do 70 %). Množství, které vede ke klinicky relevantnímu zvýšení sérových koncentrací a následně k vyššímu riziku nežádoucích účinků, se definuje jako 1 grapefruit, příp. 2 dcl šťávy. Další, zatím méně prozkoumanou interakcí je schopnost inhibovat transport ně kte rých léčiv, a tím naopak jejich plazmatickou koncentraci snižovat. V posledních letech výrazně přibývá látek, které jsou touto interakcí ohroženy. Do této skupiny se řadí i většina kinázových inhibitorů. Vzhledem k nízkému počtu pacientů, kteří tyto léky užívají (ve srovnání s jinými interagujícími látkami, jako jsou statiny, amioda ron nebo verapamil), nejsou k dispozici ve větším množství kazuistiky závažných nežádoucích účinků způsobených těmito interakcemi. Výsledky studií, které se interakcemi konkrétních kinázových inhibitorů s grapefruitovou šťávou zabývaly, nejsou vypovídající z důvodu malého počtu subjektů, jenž je zjevně limitován cenou přípravků. V klinickém použití v onkologii se celosvětově nachází už více než 25 kinázových inhibitorů a dalších více než 30 je v klinických hodnoceních fáze III. Většina těchto látek se metabolizuje právě přes rizikový cytochrom CYP3A4. Protože v daný okamžik neexistuje pro pacienta již další léčebná alternativa a taky s ohledem na nákladnost této léčby, je nutné pacienta důsledně edukovat a preventivně se konzumaci rizikových citrusových plodů vyhnout.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014