INTRA-ARTERIAL INJECTION OF IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY FOR SEVERE GASTROINTESTINAL AND LIVER GVHD

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 8. Stem cell transplantation - clinical, Umbilical cord blood

Číslo abstraktu: 0889

Autoři: MUDr. Jitka Kujíčková; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Jaroslav Boudný, PhD; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005