Intracystický karcinom prsní žlázy

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 045

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Cíl sdělení :
 • prezentace intracysticky rostoucích nádorů prsní žlázy

 • rozbor jejich specifické problematiky

Úvod :
 • intracystické nádory vznikají v cystických lézích prsního tělesa

 • frekvence jejich výskytu je velmi nízká ( 2 % všech nádorů )

 • mají papilární uspořádání

 • benigní - papilom

 • maligní - papilokarcinom

Zobrazovací metody :
 • standardní , neliší se zásadně od diagnostiky jiných lézí prsní žlázy

 • sonografie , mammografie , biopsie/ cytologie


Intracystické nádory prsní žlázy
 • sledované období : 2000 – 2002 / 3 roky

 • celkem : 15 pacientek

 • věk : 45 73 let

 • průměrný věk : 57,1 roku

 • Histologická stratifikace
 • benigní : papilom 5 x

 • maligní : papilokarcinom 10 x

 • poměr maligní / benigní 2 : 1


Diskuse 1 :
 • 0,8 promile všech operovaných lézí ženské prsní žlázy v materiálu naší kliniky

 • dominuje výskyt u postmenopauzálních žen

 • sonografie je dnes dominantní zobrazovací metoda :
  senzitivita 95 – 97 %

 • pneumocystografie téměř vytlačena


Diskuse 2 :
 • u maligní varianty chybí v počátku zpravidla invaze do stěny cysty a prsního stromatu

 • téměř vždy lze provést prs šetřící chirurgický výkon ( pokud nejde o multifokální výskyt nebo recidivu )


Diferenciální diagnostika :
 • u intracystických nádorů může být v některých případech obtížná

 • může uniknout pozornosti ( opakované punkce cyst, mnohočetné cysty )
 • rozhodující je histologieZávěr


A ) cystické léze v prsní žláze jsou velice časté, ale výskyt intracystických nádorů je naopak vzácný
B ) vysoká technická kvalita sonografických přístrojů a kvalitní erudice specialistů – sonografistů zabrání přehlédnutí těchto lézí při komplexním vyšetření prsu

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004