INTRONIC LINE-1 INSERTION IN THE BETA-GLOBIN GENE CAUSES BETA-THALASSEMIA DUE TO ABERRANT SPLICING, NONSENSE-MEDIATED DECAY AND DECREASED RATE OF BETA-GLOBIN L1 ALLELE TRANSCRIPTION

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 25. Red blood cells and iron; functions and disorders, anemia

Číslo abstraktu: 1011

Autoři: Ing. Lucie Piterková; Mgr. Jana Kučerová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1011

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010