Invazivní metody u Ca renis

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 119

Autoři: MUDr. Miloš Pacal; MUDr. Petr Opletal

Úloha radiologa u karcinomu ledviny je v prvé řadě diagnostická, kdy základní diagnostickou metodou je v současné době CT a radiolog má zhodnotit nejen velikost, uložení a šíření tumoru, ale i regionální uzliny. Kromě CT patří k základním zobrazovacím metodám UZ, výběrově pak MR.
Klasickými invazivními diagnostickými výkony jsou renální angiografie a cílená perkutánní biopsie a měly by být součástí předoperačních vyšetření.
Diapeutické výkony u Ca ledviny nejsou tak časté jako např. u jater a jsou využívány v případech, kdy není vhodná chirurgická léčba – ať z důvodů inoperability či mnohočetných interkurencí. V těchto případech lze využít novějších invazivních diapeutických metod jako je embolizace/chemoembolizace, radiofrekvenční ablace (RFA), kryodestrukce, laserterapie, alkoholizace, výjimečně i regionální chemoterapie. U inoperabilních nádorů či recidiv je klinicky zkoušena i vakuová biopsie k odběrům větších vzorků z tumoru a možnosti jejich testování na chemorezistenci.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005