INVESTIGATION OF 4 MOLECULAR MARKERS IN 65 PATIENTS WITH DE NOVO ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH NORMAL KARYOTYPE – A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1266p

Autoři: Mgr. Beáta Katrincsáková; Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; RNDr. Martina Divoká; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008