IPAD, IPHONE - HRAČKA, NEBO VÝZNAMNÝ POMOCNÍK V ONKOLOGII?

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 038

Autoři: MUDr. Jiří Bakala (-2014); Ing. Květoslav Popelka; Bc. Pavlína Florianová

Cíl:

Využití iPad, iPhone v onkologii - pro lékaře a pacienty s onkologickým onemocněním. Nástupem tabletů a smart telefonů došlo v medicíně k vý­znamným změnám v komunikaci, edukaci zejména v zobrazovacích metod - konzultacích, telemedicíně - přenosu dat, a stávají se významným pomocní­kem v edukaci jak pacientů, tak lékařů. iPAD i iPHONE jsou obrovským přínosem pro onkologické pacienty: edukace - vysvětlení způsobu léčby, komplikace a event. přímý kontakt s ošetřujícím lékařem či centrem SKYPE (autoři popisují roční zkušenosti s využití iPhonu a iPADu při vyhodnocování dat); edukaci pa­cientů konzultací s využitím možností iPAD a iPHONE (jedinečný přístup k literatuře s možností texty ukládat, třídit, vytvářet si v iBooks databáze z jednotli­vých oborů - v současné době prakticky neexistuje významný časopis, který by nebyl i v elektronické verzi); možnost názorné demonstrace pacientovi o prů­běhu a významu vyšetření; edukace - pro pacienta; edukace lékařů; využití dokonalých 3D atlasů při popisech; přenos dat přes Dropbox iCloud s možností vzdáleného přístupu; konzultace nad obrazovou dokumentací pro kliniky. Na iTunes je řada aplikací, které umožňují: rekonstrukcí, vyhodnocování libovolných „raw" dat v DICOM for­mátu; zpracování a srovnání, fúze off-line dat z jiných obrazových modalit. Velmi jednodu­chá tvorba přednáškových prezentací. Zpracování textů obrázků, tvorba koláží v libovolných formátech. V současné době iPad využívá 72 % lékařů v USA.

Závěr:

iPad a iPhone umožňují konzultaci, hodnocení výsledků, širokou edukaci pacienta i lékařů, přenos obrazové infor­mace, telemedicínou, dokonalou tvorbou prezentací - přístup k uloženým datům kdekoliv pomocí Dropbox , iCloud, Skype a jiných aplikací.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2013