Izolácia DNA z parafínových rezov a jej spracovanie metódami molekulovej biológie ako súčasť bioptickej diagnostiky

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MARTINSKÉ DNI NELEKÁRSKYCH PRACOVNÍKOV V (MOLEKULOVEJ) PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 050

Autoři: Mgr. Karin Gemzová; A. Vaňuchová

Abstrakt nedodán.

 

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016