2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Editorial

Číslo abstraktu: 000

MARTINSKÉ DNI NELEKÁRSKYCH PRACOVNÍKOV V (MOLEKULOVEJ) PATOLÓGII

MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Onkologická diagnostika

MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ II.

Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ III.

MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ IV.

Číslo abstraktu: 041
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

NOVÉ METÓDY V MOLEKULOVEJ PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: Dr. Dan Kolmer
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 037
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: Iva Kubíková
Číslo abstraktu: 038
Kategorie: Onkologická diagnostika

Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: p04
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: p07
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Onkologická diagnostika

VYUŽITIE MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI I.

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Onkologická diagnostika

VYUŽITIE MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI II.