Jak dál po komplexní neoadjuvantní léčbě karcinomu rekta?

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 13

Autoři: MUDr. Radka Obermannová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011