Jak komunikovat s terminálně nemocnými

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Role onkologické sestry

Číslo abstraktu: 199

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Souhrn
Jako terminálně nemocné označujeme pacienty v posledních týdnech a dnech života. Toto období je obvykle charakterizováno řadou tělesných a někdy také psychických obtíží (symptomů). Způsob, jakým pacienti a jejich blízcí toto období prožívají závisí na řadě faktorů. Zcela zásadní význam má účinné mírnění výše zmíněných symptomů. Neméně důležité je, jak nemocný sám své situaci rozumí (jak je informován, jak tuto informaci zpracovává) a jaký je postoj jeho blízkých. Způsob, jakým zdravotníci s terminálně nemocným komunikují může toto pro pacienta a jeho blízké emocionálně a existenciálně náročné období výrazně ulehčit, nebo naopak komplikovat. Zájem a empatie ze strany sestry spolu s aktivní pozorností věnované tématům, která nemocný považuje za důležité a chtěl by o nich hovořit, mohou vytvořit prostor pro komunikaci, které je pro všechny zúčastněné (pacienta, jeho rodinu a sestru) zdrojem zvláštní úlevy(paliace) a obohacení.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004