JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE K ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE NA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 039

Autoři: Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

 Příspěvek informuje o mezinárodním projektu jehož cílem je vytvořit počítačovou aplikaci za přispění inovativní technologie Augmented Reality, která bude sloužit k podpoře bezpečnosti práce na zdravotnických pracovištích. Podrobněji se zabývá popisem mobilní aplikace vzdělávacího systému ANGELS (Aug­mented Reality Network GEnerating Learning on Safety) a jeho praktickým využitím.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013