Jaké místo má laparoskopie v chirurgické léčbě nádorů ledvin?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin a močového měchýře

Číslo abstraktu: 144

Autoři: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Klečka jr.; MUDr. Tomáš Ürge; MUDr. Viktor Eret; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Úvod
Laparoskopie se ve světě moderní urologie stává rutinní součástí chirurgické léčby nádorů ledvin. Autoři se snaží v práci zdokumentovat postavení laparoskopie na souboru nemocných léčených ve FN Plzeň v roce 2005. Tedy v době, kdy zde byla laparoskopická léčba nádorů ledvin standardní součástí rutinní klinické praxe a to jak u nefrektomií, tak u záchovných operací.

Soubor, metodika
Byl zpracován soubor pacientů léčených chirurgicky pro nádor ledviny (diagnózy D 30.0 a C 64) na urologické klinice LF UK a FN Plzeň v roce 2005.

Výsledky
V roce 2005 bylo chirurgicky léčeno 134 ledvin postižených tumorem u 127 pacientů. U 7 pacientů (5,5 %) se jednalo o nález oboustranný. Záchovné výkony byly provedeny u 31,3 % (42/134), nefrektomie u 68,7 % (92/134). Laparoskopicky bylo řešeno 38,1 % tumorů ledvin (51/134). U resekčních výkonů byl přístup laparoskopický u 31,0 % (13/42), otevřený u 69,0 % (29/42). Nefrektomie byla provedena laparoskopicky u 41,3 % (38/92), otevřeně u 58,7 % (54/92).

Závěr
Laparoskopicky jsou řešeny přibližně 2/5 pacientů s tumorem ledviny. O něco vyšší zastoupení je u nefrektomií, lehce nižší u výkonů záchovných (resekcí ledvin). Laparoskopické výkony jsou technicky náročnější, dražší, ale pacient jednoznačně profituje z miniinvazivity výkonu. Stále je nutno velkou část nádorů ledvin řešit klasickými otevřenými operačními přístupy.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006