Je osteomalácia chýbajúcim rizikovým článkom v patogenéze osteonekrózy mandibuly po bisfosfonátoch?

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 016

Autoři: prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.

Text abstraktu není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013