Je pro RDG oddělení PACS ekonomicky výhodnější ?

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: PACS

Číslo abstraktu: 227

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková

Do konce roku 2001 byl na RDG odd. MOÚ klasický filmový provoz, což představovalo kromě jiného archivaci filmového materiálu z průměrně 60 tisíc provedených rentgenových vyšetření ročně. Nákup rtg filmů, chemikálií, jejich ekologická likvidace a skartace filmů starších 5 let představovala celkové roční náklady 2,5 mil Kč. Od roku 2002 přešlo RDG odd. postupně na bezfilmový provoz s dosavadní jedinou výjimkou – klasické mamografické vyšetření.
Pro středně velká RDG pracoviště ( v průměru 7-8 vyšetřoven typu : RTG, UZ, AG, CT, MG ) představují iniciační náklady na bezfilmovou technologii cenu : zasíťování oddělení, koupě nebo pronájem serveru a zakoupení pracovních stanic, vybavených příslušným software. Samozřejmým předpokladem je DICOM výstup na rtg modalitě. Velmi zhruba platí, že 1 modalita (1 přístroj) = 1 pracovní stanice lékaře.
Naše náklady se pohybovaly kolem 5,75 mil Kč, takže návratnost investice byla za 2,5 roku.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005