JE V LÉČBĚ ONKOLOGICKY NEMOCNÉHO DŮLEŽITÁ PODPORA RODINY?

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Abstrakta a přednášky - Pacientská sekce

Číslo abstraktu: 048

Autoři: MUDr. Michaela Chrdlová

PŘÍKLADY Z PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRAXE S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU

Onkologické onemocnění představuje pro pacienta i jeho rodinu značnou psychickou zátěž, je proto důležité v průběhu jednotlivých fází nemoci poskytnout cílenou podpůrnou péči formou krátkodobé či déletrvající psychoterapie, nebo psychologické pomoci. Nabídnout bezpečný prostor, redukovat strach z léčby, mírnit obavy z osamocení a izolace, pomáhat změnit komunikační stereotypy mezi členy rodiny, které mohou vést ke zhoršení interpersonálních vztahů, a ovlivnit tak průběh uzdravování nemocného, nasloucháním a tříděním informací pomoci při objasňování chybně interpretovaných informací, které mohou změnit kvalitu života celé rodiny. Rodina, blízcí, pozůstalí jsou často těmi, kteří nedobrovolně přebírají velkou míru zodpovědnosti za fungování především v oblasti socioekonomické, prožívají podobně jako pacienti strach ze selhání, obavy ze ztráty blízkého, strach ze smrti a vyloučení, strach z kontaktu s nemocným, pocity viny, prázdnotu. Podpůrná péče slouží ke zmírnění psychických obtíží, které mohou komplikovat a prodlužovat onkologickou léčbu, také učí postupné adaptaci na vzniklou zátěž nejen nemocného, ale i rodinu a blízké, kteří o nemocného v nějaké podobě pečují. Navazují příklady z praxe z centra psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým.

e-mail: poradna@amelie-os.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012