JE VĚK ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM PRO LÉČBU 84LETÉHO PACIENTA S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 140

Autoři: MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Jitka Vrtková; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; MUDr. Jiří Korbička, Ph.D.

Východiska:

Metastatický kolorektální karcinom patří v současnosti k jednomu z nejčastějších onkologických onemocnění. V poslední době vzrůstá tendence jeho výskytu. Vzhledem k prodlužující se délce života populace vzrůstá i počet starších pacientů s touto diagnózou.

Popis případu:

V kazuistice prezentujeme naše zkušenosti s léčbou 84letého pacienta s diagnózou dobře diferencovaného adenokarcinomu rekta, který byl u něj diagnostikován v srpnu 2013, ve stadiu T4N2 M1 se solitární MTS jater s hraniční operabilitou vzhledem k uložení. Klinicky byl pacient bez známek poruchy pasáže, ECOG 0, bez komorbidit, bez trvalé medikace. Dle SIOG (The International Society of Geriatric Oncology) hodnocení se jednalo o „fit“ seniora, kde je doporučována stejná terapie jako u mladších nemocných. Zvolili jsme režim FOLFOX4/ Avastin s cílem dosáhnout operability. Pacient absolvoval 6 sérií bez projevů toxicity stupně 3,4. Léčbou bylo dosaženo parciální remise a 12. 12. 2013 v jedné době proběhla resekce primárního tumoru a metastazektomie ložiska jaterního. Výsledná histologie potvrdila diferencovaný adenom rekta, vyšetřeno bylo 36 lymfatických uzlin, jedna s mikrometastázou, 2 nádorové satelity byly v perirektálním tuku, solitární jaterní metastáza byla odstraněna in sano – pT3N1cM1. Operační průběh byl komplikován rozvojem pneumoperitonea, jehož zdrojem byla pravděpodobně objemná hiátová hernie. Dále se rozvinula tromboflebitida v povodí vena safena parva. Pro subfebrilie bylo provedeno sonografické vyšetření břicha, kde byla potvrzená cholecystolitiáza, a následně byla provedena cholecystektomie. Následná rekonvalescence již probíhala bez komplikací, hojení operační rány dále probíhalo per primam. Náš pacient z léčby profitoval a i přes zmíněné komplikace je po operaci ve výborném klinickém stavu.

Závěr:

Naše závěry se shodují s poznatky SIOG (The International Society of Geriatric Oncology) o terapii starších pacientů. Má velký význam terapii individuálně těmto pacientům přizpůsobit, podle jejich klinického stavu, komorbidit a potřeb, se snahou zachovat dobrou kvalitu života.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014