Jsou pacienti léčení paliativní chemoterapií správně informováni o cílech své léčby?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; M. Bartlová; J. Cvečková; PhDr. Mgr. Miroslav Světlák, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod
V posledních letech je v onkologii kladen stále větší důraz na zapojení pacientů do rozhodování o léčebném postupu. Při zvažování indikace nekurativní (= paliativní) protinádorové léčby je třeba zohlednit, jaký význam mají pro pacienta potenciální přínosy léčby (krátkodobé prodloužení života, redukce některých symptomů) a rizika a zátěž spojená s léčbou (nežádoucí účinky, nutnost ambulantních kontrol, nutnost hospitalizací atd.) Aby se mohl pacient na tomto rozhodování racionálně podílet, musí mít dostatek informací. Existují data, která naznačují, že část onkologických pacientů není dostatečně informovaná o celkovém „ kontextu“ léčby, tedy o záměru a dosažitelných cílech léčby.
...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007