Karcinoembryonální antigén (CEA) u medulárního karcinomu štítné žlázy (kasuistika).

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P009

Autoři: M. Engliš; V. Zamrazil; A. Jirkovská; J. Zeman; MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

U nemocné D.V. (1944), sledované a léčené 24 let pro chronickou thyreoiditidu v nodózní strumě byl v r. 1999 sonograficky prokázán v pravém laloku št. žlázy cystoidní uzel o přibl. průměru 2 cm s několika dutinami, které byly hodnoceny jako rozpadové. V r. 2002 byly před plánovanou operací (uterus myomatosus) zjištěny velmi vysoké hladiny CEA (> 50 µg/l), které přetrvávaly na přibližně stejných hodnotách po 18 měsíců. Jejich příčinu se přes veškeré diagnostické úsilí nepodařilo zjistit. V červnu 2004 byla provedena totální thyreideoektomie pro podezření na medulární karcinom. Na naši žádost se operující lékař úspěšně pokusil punkcí získat obsah uzlu, ve kterém byly zjištěny extrémně vysoké koncentrace CEA a kalcitoninu.
Po operaci došlo k velmi rychlému poklesu jak CEA na prakticky neprokazatelné hodnoty, tak i kalcitoninu do oblasti fyziologických koncentrací.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005