Karcinom děložního hrdla – osud v rukou lékaře?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 106p

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Eva Holanová; MUDr. Petr Zatočil; MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

Kazuistika
36 letá vdaná žena, rodinná, osobní i gynekologická anamnéza bezvýznamná.
V roce 2003, 2 roky po porodu dvojčat, vznik pravidelného intermenstruačního krvácení. Na sektoru gynekologické kontroly po 6 měsících, opakovaně měněny druhy antikoncepce z důvodu děložního krvácení, změny na děložním čípku přičítány poporodnímu poranění. V únoru 2004 provedena onkologická cytologie z děložního čípku a vaginální ultrazvuk s normálním nálezem.
Po změně sektorového gynekologa v dubnu 2004 zjištěn pozitivní onkocytologický nález, ze separované abraze dělohy diagnostikován dlaždicový karcinom děložního hrdla středně až málo diferencovaný, šířící se do těla děložního. Při konziliárním gynekologickém vyšetření v MOÚ popisován exocervix infiltrovaný členitým tumorózním procesem, vlevo fixující klenby poševní, s infiltrací parametrií vlevo v síle cca 3 cm, vpravo v síle cca 1 cm, masivně fixovaná děloha. V rámci stagingu prokázána velmi vysoká elevace onkologických markerů – CYFRA 21-1: 5.7 ug/l, SCC: 40.1 ug/l !!, dle CT vyšetření prorůstání karcinomu z děložního hrdla na tělo, vlevo masivně infiltrovaná uzlina v malé pánvi. Na základě stagingových vyšetření onemocnění klasifikováno jako Ca cervicis uteri IIIb T3 N1 M0.
V srpnu 2004 zahájena neoadjuvantní 1. serie chemoterapie režim DDP/IFO, následně aplikována kombinovaná radioterapie a pokračování léčby do 3 serií chemoterapie. V lednu 2005 pacientka léčbu pro špatnou toleranci nežádoucích účinků na vlastní žádost ukončila.
V dubnu 2005 na základě monitoringu efektu léčby prokázána progrese onemocnění s rozsáhlou infiltrací lymfatických uzlin téměř celého retroperitonea, včetně malé pánve. Vzhledem k infaustní prognóze pacientce navržena aplikace nízké dávky radioterapie, kterou odmítla. Zemřela v září 2005.

Závěr
V České republice je skríning založený na cytologickém a kolposkopickém vyšetření jednou ročně se začátkem 18 let ženy, či při zahájení sexuálního života. Hodnotíme-li incidenci onemocnění karcinomu děložního hrdla, je znatelné, že současný systém prevence není dostatečně vyhovující. Příčinou mohou být nedostatečné onkologické zkušenosti sektorových gynekologů, záměna patologických cervikálních nálezů s poporodními ektropiemi, neprovádění kolposkopických vyšetření, či špatná kvalita odběrů onkologické cytologie z děložního čípku.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005