KARCINOM HLAVY A KRKU - PODPŮRNÁ LÉČBA RADIODERMATITIDY A POSTRADIAČNÍ STOMATITIDY U PACIENTKY LÉČENÉ KONKOMITANTNÍ RADIOTERAPIÍ A CÍLENOU LÉČBOU CETUXIMABEM (ERBITUXEM) A JEJÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 224

Autoři: Mgr. Marta Kindlová; J. Mazánek

V naší prezentaci sledujeme průběh onkologické léčby 51leté pacientky se spinocelulárním karcinomem spodiny dutiny ústní. Zaměřujeme se na toxicitu bio­logické léčby podávané konkomitantně s radioterapií a zmírnění jejích nežádoucích účinků. V práci je zachycen vývoj rozsáhlé radiodermatitidy krku a části obličeje s mokváním a tvorbou krust.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013