Karcinom hrtanu. Zkušenosti ORL kliniky LF UK a FN v Plzni

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 08

Autoři: Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

Karcinom hrtanu  1986 - 2010
Závěr

  • V průběhu let se počty pacientů s dg karcinom hrtanu příliš nemění
  • Jedná se o nejčastější zhoubný tumor v ORL oblasti ( v posledních 2 letech již ale převažuje karcinom tonzily)
  • S využitím PET CT a CT plic stoupá relativně počet nemocných se vzdálenými metastázami
  • Recidiva po parciálním výkonu má vždy velmi špatnou prognózu
  • TNM klasifikace u rozsáhlých karcinomů je problematická
  • I přes osvětu se nemění doba trvání příznaků, velké množství pacientů chodí pozdě (více než 6 měsíců potíže)
  • U žen je o něco menší procento kuřaček (71%) než u mužů (89%)
  • V případě metastáz do krčních uzlin se vždy provádí bloková resekce krčních uzlin

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012