Karcinom jícnu - staging a chirurgická léčba

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Alexandr Pazdro

Závěr
  • Hypotéza 1 (optimistická)

    • Volbou terapie můžeme ovlivnit výsledek, který může být i kurabilní
  • Hypotéza 2 (pesimistická)

  • Výsledek je limitován vstupními faktory a kombinovanou terapií (chirurgie - onkologie) můžeme zajistit kontrolu onemocnění
  • Rozsah chirurgické resekce má malý vliv na systémové (pokročilé) onemocnění, ale může výrazně ovlivnit přežívání
    u izolovaného lokálního onemocnění


Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006