Karcinom ledviny jako příčina náhlé příhody břišní (NBP)

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 037p

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

ÚVOD:

Prezentace adenokarcinomu ledviny jako NPB je velice vzácná, jedná se zpravidla o překvapující zjištění. Samotný tumor se často chová nevyzpytatelně - pokud jde o vlastní průběh onemocnění a metastatický potenciál.
Nádor metastazuje nejčastěji do kostí, plic a mozku. Metastázy do viscerální oblasti jsou celkem vzácné. Nicméně mohou významně ovlivnit osud pacienta. Uvádíme 2 kazuistiky, kdy se adenokarcinom ledviny prezentoval jako NPB.

Kazuistika č. 1

41letý muž, předtím zcela zdravý, byl přijat na chirurgickou kliniku FN Hradec Králové pod obrazem zánětlivé NPB:
  • náhle vzniklé bodavé bolesti v levé polovině břicha

  • zvracení, teploty, axilo-rektální rozdíl, leukocytoza, CRP

  • nález peritoneálních známek dráždění v celé levé polovině břicha

  • normální střevní pasáž do dne přijetí

  • negativní urologická anamnéza

ECHO: infiltrativní zánětlivé prosáknutí kolon descendens

CT: deformace stěny sestupného tračníku, infiltrace retroperitonea, zúžené tumorózní postižení ledviny

Za 10,5 hod. od začátku obtíží, resp. za 4 hodiny po přijetí na kliniku byl pacient operován.

Operační nález: nádorové infiltrace levé ledviny s prorůstáním nádoru do sestupného tračníku dif.: sero-purulentní peritonitis

Operační výkon: levostranná nefrektomie

levostranná hemikolektomie

Histologie: v obou orgánech adenokarcinom ledviny


Kazuistika č. 2

67letý muž přijat pro příznaky NPB:

  • difuzní bolesti břicha
  • progredující anemie

  • v OA levostranná nefrektomie pro adenokarcinom ledviny před 22 lety

CT: tumor v oblasti kandy pankreatu

  • volná tekutina v dutině břišní

  • lůžko po nefrektomii vlevo bez infiltrace

Operace: nález silně vaskularizovaného měkkého nádoru v pankreatu, krvácející tumor o průměru 6 cm

Operační výkon: resekce kandy pankreatu, splenektomie
Histologie: metastáza adenokarcinomu ledviny v pankreatu


DISKUZE:

Adenokarcinom ledviny (GT) je charakterizován triádou příznaků - hematurie, bolest v bederní krajině a tvorbou metastáz. Metastazování tohoto nádoru do viscerální oblasti je vzácné. Metastazující GT může ve viscerální oblasti způsobit mechanický ileus, krvácení do GIT, volné dutiny břišní nebo infiltraci a perforaci střeva s peritonitidou.

Literární odkazy metastatických ložisek GT informují o metastazování do oka, vulvy, prsu, vnitřního ucha, štítné žlázy atp. Nefrektomie v OA je velice důležitým údajem.

ZÁVĚR:

GT ledviny je znám svým nestandardním průběhem. Neobvyklý průběh GT může působit diagnostický problém. V případě NPB se chirurg musí řídit nálezem na břiše a jeho dynamikou. Situace si zpravidla vynutí urgentní chirurgický výkon.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008