Karcinom plic u významných osobností

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_15

Autoři: Edvard Geryk; Z. Churý

Úvod

Před rokem jsme přislíbili, že vydáme pro potřeby zájemců odborné veřejnosti přehled „Osobnosti a nádory“ (ISBN 978-80-90325517). Je neblahou zkušeností, že tisk a následná gratis distribuce téměř dokončené publikace se (zatím) neuskutečnila nejen z důvodů technických, ale zejména finančních. Autoři proto podle dostupných údajů pokračují v doplňování přehledu těch, kteří, z lidských hledisek jsouce považováni za osobnosti ve svém oboru, podstupují jako onkologicky nemocní léčbu se všemi obtížemi a úskalími a nezřídka své chorobě postupně podléhají. Údaje o jejich předchozím nebo vytrvalém kuřáctví jsou ve spojení s výskytem karcinomů plic dostatečně varující, aby na jejich příkladu uplatňovala dosud asymptomatická populace ve svém životě větší osobní odpovědnost a odhodlání skončit s kouřením.

Výsledky

Ze životních charakteristik téměř čtyř tisíc osobností bylo vybráno 450 kazuistik u 370 mužů a 80 žen. Z nich bylo 65 (52 m, 13 ž) z ČR, 152 (114 m, 38 ž) z USA, 194 (169 m, 25 ž) z Velké Británie a 39 (35 m, 4 ž) z ostatních zemí. Podle diagnóz se jednalo o 343 nádorů plic (291 m, 52 ž), 69 nádorů hrtanu (62 m, 7 ž) a 38 jiných malignit (30 m, 8 ž). U 450 onkologicky nemocných bylo ověřeno kouření u 290 (230 m, 60 ž) tj. 64,4%, u zbývajících osob nebylo kuřáctví potvrzeno. Z kuřáků bylo léčeno 220 (172 m, 48 ž) na nádory plic, 33 (29 m, 4 ž) na nádory hrtanu a 37 (29 m, 8 ž) na jiný nádor. Průměrný věk nemocných s nádory plic a hrtanu činil v ČR 63,4 let, v USA 64 let, z V. Británie 67,4 let a z ostatních zemí 65,2 let.

I když uvedené počty jsou výsledkem selekce za dlouhé období, jejich doplnění životními údaji a dožitým věkem, respektive předčasným úmrtím, evokuje v konkrétních případech zamyšlení nad vlastním přístupem k riziku jakékoliv nádorové diagnózy z pozice vlastního kouření a opatření společnosti k radikálnímu snížení vysoké spotřeby cigaret. V prezentaci budou uvedeny příklady řady kuřáků, kterým nádor plic předčasně ukončil jejich mimořádné působení.

Z ČR např. J. Adamíra (67), E. Cupák (64), P. Čepek (54), R. Deyl (55), E. Frynta (52), V. Galatíková (70), P. Haničinec (77), I. Kačírková (60), B. Martinů (69), M. Munclinger (63), B. Rössner (55), J. Teplý (77), J. Vinklář (77), J. Voskovec (76).

Z USA např. L. Bernstein (72), G. Cooper (60), B. Crosby (61), S. Davis Jr. (65), W. E. Disney (65), M. Fariňa (56), U.S. Grant (63), J. F. „Buster“ Keaton (71), S. McQueen (50), T. Spencer (67).

Z V. Británie např. princ A. Connaught (55), král Edward VIII. z Windsoru (78), G. Harrison (58), G. Chapman (48), princezna Margaret (72), R. „Boby“ Moore (52), J. Player (45).

Z ostatních zemí např. G. Bécaud (74), J. Brel (49), V. Mercouri (69), V. Müller (60), J. Prévert (77), G. Puccini (66), I. Rugova (62), D. D. Šostakovič (69), A. A. Tarkovskij (54), A. T. Tvardovskij (61).

Závěr

Recentní data za rok 2005 uvádí, že z každého tisíce obyvatel ČR bylo 7 nově zjištěných nádorů a každý den průměrně přibývalo 196 nově nemocných, odhadujících čas, který jim nádor vyměřoval do konce života. Z každého tisíce obyvatel připadla 3 úmrtí na nádor s denním průměrem 77 zemřelých. Zatímco v roce 1989 bylo u 100 tis. obyvatel evidováno 1 408 žijících případů nádorů u mužů a 1 941 u žen, v roce 2005 již 3 785 u mužů a 5 192 u žen. Přehled vývoje prevalence 27 diagnóz včetně karcinomů hrtanu, průdušnice a plic podle krajů a předpoklad trendů do roku 2015 uvádí aktuální publikace (Konečný kol. 2008). Z těchto a dalších důvodů je omezení rizikového jednání, uplatnění kolektivní prevence a nalezení účinných léků proti nádorům u stárnoucí a sociálně ohrožované populace stejně urgentní a obtížné jako úsilí o stanovení energetické hodnoty vakua, kterým se věda seriozně zabývá.

Uvedené počty a nádory u osobností by měly podpořit snahu o zachování vlastního zdraví, abychom někdy při vlastním onemocnění nemuseli ústy Shakespearova Julia Caesara litovat: „Kéž bychom mohli listovat v knize času a vrátit se zpět.“

Literatura

  • Konečný, M. kol.: Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. PřF MU Brno, 2008, 64 s. ISBN 978-80-903255-2-4.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008