Karcinom prsu v těhotenství

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 25

Autoři: MUDr. Hana Stankušová, CSc.; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Jiří Škultéty

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013