Kardiologický profil dospělého pacienta po léčbě pro maligní lymfomy

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. František Jedlička; MUDr. Iva Tomášková; MUDr. Zdeněk Král, CSc.; MUDr. Lenka Šmardová; MUDr. Barbora Weinbergerová; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 13. 10. 2007