Kdy a jak analyzovat mutace v kinázové doméně BCR-ABL u pacientů s CML?

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CML

Číslo abstraktu: 1179

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); MUDr. Hana Klamová, CSc.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008