Klinická manifestace a vyšetření rozsahu gynekologických malignit

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 04

Autoři: Martin Hrehorčák

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Onemocnění vulvy


Preinvasivní léze: VIN: etiologie: HPV (16)
 • U starších pacientek: unifokální léze - asociace s dystrofií, lichen sclerosus

 • Mladší: spíše multifokální - HPV asociované

 • Progrese 7 z 8 neošetřených do 8 let (Jones et al., Obst.-Gyn,1997)

Symptomatologie
 • Více než 30% s VIN 3 symptomatických:

 • Pruritus, pálení, bolest, dysurie (zhoršení při vyprazdňování), změny pigmentace, zduření

 • Často i symptomatické pacientky přicházejí opožděně

 • Většina VIN 3 lézí diagnostikována náhodně při jiném vyšetření

Klinika
 • Vyvýšená léze, někdy papulární, bělavá (hyperkeratosa), růžová (zvýšená vaskularita), hnědavá (cca 10%: melanin v keratinizovaném dlaždicovém epitelu(melaninová inkontinence))

Diagnóza
 • Kolposkopie (aplikace 5% aa) – „acetowhite“, vaskul. abnormity

 • Definitivně: biopsie!
  (cave: rozsáhlé kondylomatosní léze - asociované s 30% VIN3)


Karcinom vulvy


Invazivní léze (střední věk diagnózy: 65 let)
Symptómy
 • Většina pacientek se dostaví s nálezem útvaru na vulvě, nebo vředu, někdy s dlouhou anamnézou pruritu, který je spojen s vulvární dystrofii

 • Jiné známky: krvácení, výtok, dysurie, někdy velké metastatické ložisko v inguině vede k návštěvě lékaře

Klinika
 • Vyvýšená léze, která může být exulcerovaná, s leukoplakií, někdy bradavičnatá. (bradavičité léze činí až 20% všech nádorů)

 • Lokalizace: nejčastěji: labia maiora (66%), dále(33%): labia minora, clitoris, perineum (cca 5% multifokální)

 • Vyšetření inguinálních uzlin základem!

 • Vzhledem ke společné etiologii: cytologie a kolposkopie hrdla děložního a pochvy!

Diagnóza:
 • Klínovitá biopsie (možné v lokální anestezii)

 • Časté opoždění diagnózy především u exofytických lézí! (záměna s kondylomaty)

 • každá kondylomatosní léze by měla být před ablací ověřena biopticky!

Vyšetření:
 • Obligatorní: biopsie, gyn.vyš., laboratoř

 • Fakultativní: cystoskopie, UZ uzlin, MRI, rektoskopie

Šíření
 • hlavně lymfatickým systémem

 • většina drenována do inguin -superficiální-hluboké-iliaca ext-..
 • kříží se uprostřed
 • z okolí anu přímo do pelvických LU

 • málo vzdálených metastáz
 • Celková incidence metastáz do LU: 30%
 • Vzhledem na velikost: (Hacker,NF: Cancer treat,1990)
  Do 1cm: 5%
  1-2 cm: 16%
  2-4cm: 33%
  Více než 4cm: 53%


Staging (FIGO, 1969)

T1 nádor ohraničen na vulvu a perineum do 2 cm I
T1a stromální invaze do 1mm IA
T1b invaze nad 1mm IB
T2 nádor ohraničen na vulvu, perineum, nad 2 cm II
T3 nádor se šíří na dolní část uretry, pochvu či anus III
T4 ke sliznici VU, horní uretru, rektu, kostem IV

N1 jednostranné meta v LU III
N2 oboustranné meta v LU IVA

M1 vzdálené metastázy
 • Klinické hodnocení postižení lymfatických uzlin nepřesné ve 25-30%

 • Chirurgický staging:
  Lepší proti klinickému stagingu o 18% ve stádiu I až o 44% ve stádiu IV

 • Pacientky s negativními uzlinami mají výrazně lepší prognózu bez závislosti na velikosti primárního tumoru (více než 80%)

 • Přežívání pacientek závisí od počtu postižených uzlin a tudíž III stádium představuje značně heterogenní skupinu (od negat. uzliny+ postižení uretry a vaginy s výbornou prognózou až po mnohočetné postižení inguinálních uzlin s velmi špatnou prognózou)

Prognostické faktory:
- postižení uzlin
- hloubka invaze, angioinvaze
- plošná velikost léze
- lokalizace (kde, free margin – 1cm)
- histologický typ, grade (spinocelulární karcinom + varianty 90-94%, melanom 4-8%, adenokarcinom 1-2%)
- biologický stav pacientky


Onemocnění hrdla děložního


Preinvazivní, CIN, HPV infekce
Symptomatologie
Většinou asymptomatické léze, zvýšený výtok, častější infekce, postkoitální krvácení, krvácení po vyšetření..
Klinika
 • epitelová léze se známkami zhoubného nádoru bez invaze BM
  znaky: porušení stratifikace, atypie b. jader, intaktní BM

 • RF: sexuální aktivita, STD, tabakismus, imunosuprese, HPV 16,18
  průměrný věk prekancerózou: 34 let, s mica: 44 let

 • LG SIL spontánně regredují v 40-80 %,

 • HG SIL regredují vzácně

Diagnóza
 • Cervikální cytologie (Bethesda systém)

 • Kolposkopie

 • HPV testace


Karcinom hrdla děložního


Invazivní karcinom hrdla děložního: (průměrný věk: 51.4 let)
Symptomatologie
 • Nepravidelné krvácení (v intermenstruu, postkoitální, kontaktní..)
 • Často asymptomatický v časných stádiích (na rozdíl od ca endom)
 • Sekundární infekce nádoru: páchnoucí fluor, vodnatý výtok
 • V pokročilých stádiích: bolesti břicha, příznaky z invaze do moč. měchýře a střeva, výjimečně vesikovaginální fistule.


(Pretorius,R.:Gynecol Oncol,1991)
Krvácení z rodidel: 56%
Pozitivní cytologie: 28% (časnější stádia)
Bolest 9%
Výtok: 4%
Jiné symptomy: 4%

Falešná negativita cytologie v přítomnosti invazivního nádoru může být až 50%, takže negativní stěr u symptomatické pacientky by neměl vést k vyloučení léze. (Sasieni,PD:BrJCancer,1996)

Klinika
 • Vyšetření: palpační gynekologické vyšetření, palpace třísel, supraklavikulární oblasti.

 • In spec: exofytická, endofytická, exulcerovaná, polyposní léze

 • Šíření na pochvu, palpace parametrií

 • Vyšetření per rektum: velikost cervixu palpace parametrií!

Diagnostika
Kolposkopie; Biopsie: punch biopsie, konizace, endocervikální kyretáž;
obligatorní: gyn.vyš., per rectum, labor., SCC, UZ ledvin, cystoskopie, MRI
Fakultativní: CT, lymfografie,rektoskopie, IVU

StagingDle FIGO: palpační vyš., kolposkopie, RTG S+P
- klinický staging: často nepřesný:
- GOG (Lagasse,LD,GynecolOncol,1980) 290pts chir. stagovaných; chyby: 24% IB až 67% IVA !!
- Většina pacientek je upstagovaných na základě chirurgického stagingu (metastázy v pánevních a paraaortálních uzlinách)

Diagnostické postupy:
- rozsah nádoru v hrdle (volumetrie)
- postižení stromatu
- postižení parametrií
- postižení lymfatických uzlin ?

Výhody chir. stagingu:
- Individualizace terapie – zlepšení výsledku
- LU negat. pacientky: redukce ozař. pole: redukce toxicity
- LU pos. pacientky: extendované ozař. pole (paraaortálně)
Nevýhody chir. stagingu:
- Náročný a drahý
- Zvýšení morbidity (lymfocysty, lymfedem, zvýšení postiradiačních komplikací)
- LU negativní pacientky „overtreatment“
Možnosti: laparoskopický staging, SLNI

Diagnostické postupy: zlepšení diagnostiky!!
- Důležité pro therap. management: fertilitu zach. operace!
- Rozsah nádoru: (Palpace: 23-64% , CT (nepřesný), MRI, US : 90%)
Stav lymmfatického aparátu:
- Bipedální lymfangiogram: přesnost 84.8%
- CT: (velikost, ne struktura: nad 1 cm) senz: 84.4%; Méně náročný, více informací než lymfogram
- US: zvětšení uzlin: omezené
- MRI: velikost tumoru, stupeň invaze, rozsah nádoru, stav lymfatického aparátu (velikost LU: 0.5cm); Staging MRI/CT: rozsah: 90%/50% , parametria: 94/76%, LU:86/86%
- PET: senz: 75%, spec: 92%
- Chirurgický staging lymf. aparátu: LT, LS


Prognostické faktory

stage - velikost nádoru, angioinvaze, (postižení LU, parametria)
5 leté přežití: I (85%), II(66%), III(39%), IV(11%)
pozitivita LU
- IA1 bez angioinvaze 0,01-0,1%
- IA1 s angioinvazí 1-2%
- IA2 bez angioioinvaze 1%
- IA2 s angioinvazí 5-7%
- IB1 15-20%
- IB2 25-55%
histologický typ (málo)
histologický grade (u adenoca)

Karcinom endometria


Preinvazivní:
- hyperplázie
simplexní: u premenopauzálních, anovulační cykly, nízká malig
komplexní: peri a postmenop., má maligní potenciál (3-27 %)
atypická: vysoké riziko malig. ( 29-82 %)
- endometrální ca in situ
Klinika/symptomatologie: asymptomatické
Diagnóza: ultrazvuk, biopsie

Uživatelky tamoxifenu: 2x zvýš. riziko karcinomu: unikátní US obraz: cysticky změněné endometrium s edémem stromatu (hyperplasie..overtreatment!)

Onemocnění endometriaKarcinom endometria - symptomy
U těchto pacientek by měl byt vyloučen karcinom endometria:
 1. Všechny pacientky s postmenopauzálním krvácením
 2. Postmenopauzální pacientky s pyo/hematometrou
 3. Asymptomatické postmenopauzální pacientky s endometrálními buňkami v cytologickém stěru
 4. Perimenopauzální pacientky s intermenstruačním krvácením a/nebo s hypermenorrhoe (progresivní zhoršování menstr. Krvácení)
 5. Premenopauzální pacientky s nepravidelným děložním krvácením, zvlášť s anovulací v anamnéze

Klinika:
Estrogeny: HRT(E2), obezita, anovulace, estrogen-produkující nádory)
Protektivní účinek: antikoncepce, kouření
Často obézní, hypertensní, postmenopauzální pacientka (ale! 35% neobézních a bez známek hyperestrogenismu)
Vag. vyšetření: děloha (zvětšení), pochva, vulva, hrdlo (šíření, nebo jiné příčiny krvácení), rektovag. Vyšetření: parametria, vejcovody, ovaria, CD (meta, koexist. Ov. Tu: granulosa cell tu)

Diagnóza
Kyretáž!
Falešná negativita cca 10% u biopsie ( negativní biopsie u symptomatické pacientky- frakcionovaná kyretáž!!)
HS: neprokázal se přínos pro diagnostiku a je dražší!

Předoperační vyšetření:
US (základní metoda! – invaze, rozsah!)
Cystoskopie, rektoskopie
CT – při palp. Nebo US podezření na extrauterinní rozšíření, při ascitu
MRI – invaze: senz: 66%, paraaortální LU: jen 8% (málo efektivní!)

obligatorní: gyn.vyš., labor., TV UZ pánve, ledvin, cystoskopie, RTG S+P
fakultatativní: MRI, CT, CA125, IVU

Karcinom endometria – staging FIGO (klinický)

T1a omezen na endometrium IA
T1b invaze < 1/2 myometria IB
T1c invaze > 1/2 myometria IC

T2a endocervikální žlázky IIA
T2b cervikální stroma IIB

T3a seróza/adnexa/pozitivní lavage IIIA
T3b vaginální šíření IIIB

T4 šíření do sliznice měchýře/střeva IVA
N1 metastázy v regionálních uzlinách
M1 vzdálené metastázy IVB

Chir. staging: FIGO: 1988
- Neuniformní chir. staging:
- Periferní nemocnice
- Obesita kontraindikací dostatečné lymfadenektomie
- Časné stádia: bez lymfadenektomie, ale u některých jsou pozitivní LU

Prognostické faktory:
Věk (I stádium: přež: 40-50let:96%...70-80let: 53%)
Histologický typ (endometroidní92%, atypické(adenosk,ser. papil, clear cell): 33%)
Histologický grade (stage 1: meta: gr1:2.2%,gr2: 10.2%, gr3 39.0%)
Nukleární grade (nukl atypie: upgrading o 1)
Invaze do myometria (stage 1:meta: 1/3:10%, 1-2/3:11.8, 2/3: 39.4%)
Angioinvaze (VSI) (5leté přež: bez VSI:83.5%, VSI: 64.5%)
Velikost tumoru (LU meta: <2cm: 4%, >2cm: 15%, děl.d.: 35%)
Cytologie – lavage (nejčastěji u gr3, RR při pozitivitě: 3!)
Stav hormonálních receptorů (posit: delší přežití)
DNA ploidita (GOG: aneupl. nádory: RR: 4.1)

Pacientky ve stadiu I a okultním II s nutností chir. stagingu!
- Leze s grade 3
- Leze s grade 2 a více než 2 cm v průměru
- Adenoskvamózní, clear cell nebo papilárně serosní karcinom
- Invaze více než 50% myometria
- Tumor přesahuje cervikokorp. přechod

Karcinom ovaria90% epiteliální nádory
Incidence: 56 let
Hereditární ovariální karcinom (5-10%)
- BRCA 1 (ch17) a BRCA 2 (ch13)
- Lynch II


Symptomatologie

Většina EOC je asymptomatických a v případě jejich rozvoje jsou většinou vágní a nespecifické
Časná stádia: u premenop: nepravidelná menses ? ; Z útlaku nádorem: urgence, zácpa, tlak, bolest, dyspareunie

Pokročilá: Ascites, meta omenta a střeva: zvětšení břicha, obstipace, nausea, meteorismus, kachexie

Diagnóza
Explorativní laparotomie!
Adnexální útvary
- Premenop. pacientky: bez susp. známek: intervaly ne více než 2 měsíce. Velikost je důležitá: více než 10 cm susp.
- Postmenop: všechny adnexální útvary jsou suspektní

vyšetření
- fyzikální vyšetření (30%)
- Zobrazovací metody: US diagnostika Senzitivita: 87 %, specificita: 67 % Ferrazi,1997, grey scale US, Doppler US ( 0.4 RI: 100 % senz. 96-99% spec.), jiné zobrazovací metody (nemá lepší výsledky), MRI, CT, PET…
- Tumor markery (CA 125, Makar 1993: 90% předoperačně, Monoklonální protilátky)
- Laboratoř, RTG S+P, IVU, US ledvin, US jater (při nálezu v JT)
- U pac. se symptomatologií neprav. krvácení: CPPrognostické faktory
Patologické faktory
- Architektura, grade
- Histol. typ nemá prognostickou roli (mimo clear cell)
- Grade – velký stupeň interobserver a intraobserver variability
Biologické faktory
- Aneuploidie. Stage I diploidní: 5leté přež: 90%, aneupl: 60%
- Protoonkogeny: více než 100 protoonkogenů
Klinické faktory
- Objem ascitu, věk pacietky, performance status

staging Staging FIGO 1987

Důsledný chir. staging – odvíjí se od něj léčba a prognóza!

T1 nádor ohraničen na ovarium I
T1a ohraničen na 1 vaječník, pouzdro intaktní IA
T1b ohraničen na oba vaječníky, pouzdro intaktní IB
T1c ruptura pouzdra, nádor na povrchu, pos.ascites IC
T2 šíření v pánvi II
T2a děloha, tuba IIA
T2b ostatní pánevní tkáně IIB
T2c maligní buňky v ascitu IIC
T3
a/nebo N1 perit. metastázy mimo pánev
a/nebo meta v regionálních LU III
T3a mikroskopické metastázy na peritoneu IIIA
T3b makroskopické metastázy na peritoneu ≤2cm IIIB
T3c peritoneální metastázy >2cm
a/nebo N1 a/nebo metastázy v regionálních LU IIIC
M1 vzdálené meta IV
 • 30% nádorů bez zjevného šíření mimo pánev má okultní metastázy v břišní dutině nebo v paraaortálních uzlinách!

 • Neadekvátní operace: původně stage I: 28% upstaging, původně stage II: 43% upstaging!

 • Jakákoliv volná tekutina by měla být odeslána na cytologii

 • V nepřítomnosti volné tekutiny: lavage!

 • Systematické vyšetření povrchu peritonea v břiše

 • Suspektní ložiska nebo adhese bioptovány

 • Brániční stěry

 • Infrakolická omentektomie

 • Eplorace retroperitonea – zhodnocení LU: zvětšené extirpovány na histologii

 • Explorace paraaortálních uzlin


Borderline nádory


mladší populace (3.-5. decenium)
dobrá prognóza (záchyt v časných stádiích+relativně nízká rekurence)
fertilitu zachovávající operace ( mladé ženy + dobrá prognóza )

Diagnostika:
US!!
U nádorů LMP: (morfologie, flow, CA 125 )
- Alespoň jeden test abnormální: 93%
- 2 abnormální: 69 %
- 3 abnormální: 21 % Gotlieb 2000

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004