Klinická manifestace nádorů hlavy a krku, vyšetření rozsahu onemocnění

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 09

Autoři: Jan Kastner; Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.; Jaroslav Kraus

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Anatomické vztahy


oro-, hypo-, nasopharynx
larynx
nosní dutina a VDN
slinné žlázy
CUP sy


Klasifikace TNM
 • T 1-4, N 1-3
 • T1-4 jsou rozdílné v jednotlivých ORL lokalitách
 • N1 < 3cm
 • N2a 3-6cm, 1 LU ipsilat.
 • N2b 3-6cm, více ipsilat.
 • N2c 3-6cm, i kontralat.
  N3 > 6cm


Zobrazovací metody


Symptomatologie
(ORL oblast – dobrý přístup i přehled při klin. vyšetření)
 • bolest, pálení
 • porucha hybnosti jazyka, vystřelování bolesti do uší
 • dysfonie, dyspnoe, globus, dysfagie
 • zhoršené dýchání nosem, porucha čichu, zalehnutí uší, epistaxe, poruchy zraku, neurologické obtíže
 • rezistence na krku

 • mezioborová spolupráce – PL, stomatolog, onkologie, radiologie, neurologie, oftalmologie, neurochirurgie atd.
  →ORL vyšetření

Dutina ústní a Orofarynx
 • aspekce (mikroskop?), palpace(!)
 • hybnost jazyka, zatvrdnutí, ulcerace
 • (a)symetrie
 • vývody slinných žláz
 • USG, OPG Rtg, MRI, CT

  hranice orofaryngu:
  - přední patrový oblouk, měkké patro, epiglotis

  Hrtan a hypofarynx

  typická anamnéza i symptomatologie:
  - dysfonie
  - dyspnoe
  - dysfagie, odynofagie, globus

  rozdíly ve vztahu k lokalizaci:
  – supraglotis, glotis, subglotis, hypofarynx


  Hrtan a hypofarynx


  Hrtan a hypofarynx


  Hrtan a hypofarynx

  obtížně vyšetřitelné oblasti při nepřímé laryngoskopii :
  – paraglotický prostor, retrokrikoidní prostor, dno piriformního recesu, krční jícen

  diagnostika:
  - radiologie (polyk. akt, CT)
  - přímá endoskopie v CA (rozsah procesu, histologická verifikace)
  Nosohltan
  - nenápadné příznaky (nedoslýchavost a jiné), pozdní diagnostika (krční meta)
  - dobře přehledný při vyšetření epifaryngoskopem (rigidní, fexibilní)
  - histologická verifikace procesu – zbytnění (zejména u dospělých)

  Krční metastáza, neznámý primární tumor, CUP sy

  při suspektní rezistenci na krku:
  amb. ORL vyšetření a USG + FNAB (cytologie),
  ne extirpace!
  při negat. ORL nálezu – panendoskopie
  je-li negativní:
  PE z nosohltanu, ipsilat. TE
  bloková krční dissekce
  + onkologická terapie

  suspektní lokalizace (ORL i jiné)

  Krční lymfatické uzliny - metastázy  Otázky do diskuze
  • nutnost zobrazovacích vyšetření?
  • kdy primárně ChRT?
  • onkomarkery, klinické využítí?
  • tailored medicine?

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005