Klinická stadia u vícečetných nádorů rodidel

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Edvard Geryk; prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Úvod

Podobně jako pro zahájení účinné terapie u nemocných v časných klinických stadiích primárního karcinomu, platí tento požadavek také u dispenzarizovaných, jejichž algoritmus by se měl zaměřit na metastatický rozsev a zjištění výskytu další histologicky a topograficky odlišné malignity. Jejich rozložení podle stadií byla z údajů registrů věnována pozornost v některých sděleních (1–3).

Metodika

V pokračujícím rozboru vícečetných novotvarů, evidovaných v registru nádorů ČR v letech 1976–2005, jsme po přehledu primárních a následných vícečetných novotvarů a podle uvedené metodiky (4) posoudili zastoupení časných, pokročilých a neznámých klinických stadií u karcinomů cervixu (dg. C53), děložního těla (dg. C54) a vaječníků (dg. C56) ve vztahu k vybraným ukazatelům. Počty primárních a následných onemocnění, verifikované ÚZIS ČR k 17. 10. 2007 byly vztaženy k rodným číslům pacientek a po kontrole byla jejich identifikace odstraněna z důvodu ochrany osobních dat.

Výsledky

Zastoupení klinických stadií z 8.235 primárních karcinomů rodidel zahrnovalo:

 • u 2.276 nemocných s primárními nádory cervixu 1.571 (69 %) časných, 306 (13,4 %) pokročilých a 399 (17,5 %) neznámých stadií,
 • u 4.310 nemocných s primárními nádory dělohy 3.314 (76,9 %) časných, 220 (5,1 %) pokročilých a 776 (18 %) neznámých stadií,
 • u 1.649 nemocných s primárními nádory vaječníků 836 (50,7 %) časných, 499 (30,3 %) pokročilých a 314 (19 %) neznámých stadií.

Zastoupení klinických stadií z 5.993 následných karcinomů rodidel zahrnovalo:

 • u 1.038 nemocných s následnými nádory cervixu 509 (49 %) časných, 246 (23,7 %) pokročilých a 283 (27,3 %) neznámých stadií,
 • u 2.545 nemocných s následnými nádory dělohy 1.630 (64 %) časných, 256 (10,1 %) pokročilých a 659 (25,9 %) neznámých stadií,
 • u 2.410 nemocných s následnými nádory vaječníků 734 (30,5 %) časných, 1,043 (43,3 %) pokročilých a 633 (26,3 %) neznámých stadií.

Věkové zastoupení 8.235 primárních karcinomů rodidel zahrnovalo:

 • nádory cervixu 834 (36,6 %) žen ve věku do 45 let, 1.163 (51,1 %) v 50–69 letech, 279 (12,3 %) nad 70 let, přitom ze všech dg. C53 postihlo 27,6 % časných stadií ženy do 49 let
 • nádory dělohy 484 (11,2 %) žen ve věku do 45 let, 2.904 (67,3 %) ve věku 50 - 69 let, 922 (21,4 %) nad 70 let, přitom ze všech dg. C54 postihlo 52,8 % časných stadií ženy v 50–69 letech
 • nádory vaječníků 462 (28,1 %) žen ve věku do 45 let, 880 (53,4 %) ve věku 50–69 let, 307 (18,7 %) nad 70 let, přitom ze všech dg. C56 postihlo 15,8 % časných stadií ženy do 49let

Zastoupení stadií k 27. 10. 2007 bylo následující:

 • z 2.276 nemocných s primárními nádory cervixu přežívalo 551 (24,2 %) žen v časných stadiích, 59 (2,6 %)v pokročilých a 103 (4,5 %) v neznámých stadiích; zemřelo 1.020 (44,8 %) v časných stadiích, 247 (10,9 %)v pokročilých a 296 (13 %) v neznámých stadiích
 • z 4.310 nemocných s primárními nádory dělohy přežívalo 1.139 (26,4 %) žen v časných stadiích, 54 (1,3 %)v pokročilých a 234 (5,4 %) v neznámých stadiích; zemřelo 2.175 (50,5 %) v časných stadiích, 166 (3,9 %)v pokročilých a 542 (12,6 %) v neznámých stadiích
 • z 1.649 nemocných s primárními nádory vaječníků přežívalo 330 (20%) žen v časných stadiích, 94 (5,7 %)v pokročilých a 59 (3,6 %) v neznámých stadiích; zemřelo 506 (30,7 %) v časných stadiích, 405 (24,6 %)v pokročilých a 255 (15,5 %) v neznámých stadiích
 • z 1.038 nemocných s následnými nádory cervixu přežívalo 213 (20,5 %) žen v časných stadiích, 34 (3,3 %)v pokročilých a 54 (5,2%) v neznámých stadiích; zemřelo 296 (28,5 %) v časných stadiích, 212 (20,4 %)v pokročilých a 229 (22,1 %) v neznámých stadiích
 • z 2.545 nemocných s následnými nádory dělohy přežívalo 802 (31,5 %) žen v časných stadiích, 40 (1,6 %)v pokročilých a 194 (7,6 %) v neznámých stadiích; zemřelo 828 (32,5 %) v časných stadiích, 216 (8,5 %)) v pokročilých a 465 (18,3 %) v neznámých stadiích
 • z 2.410 nemocných s následnými nádory vaječníků přežívalo 285 (11,8 %) žen v časných stadiích, 114 (4,7 %) v pokročilých a 87 (3,8 %) v neznámých stadiích; zemřelo 449 (18,6 %) v časných stadiích, 929 (38,5 %) v pokročilých a 546 (22,7 %) v neznámých stadiích

Po 8.235 primárních karcinomech rodidel bylo evidováno 9.082 dalších novotvarů. Z nich následovalo:

 • po karcinomech cervixu v časných stadiích 1.713 (68,7 %) novotvarů, po pokročilých 325 (13 %) a po neznámých stadiích 457 (18,3 %) novotvarů,
 • po karcinomech dělohy v časných stadiích 3.687 (76,5 %) novotvarů, po pokročilých 237 (4,9 %) a neznámých stadiích 898 (18,6 %) novotvarů,
 • po karcinomech vaječníků v časných stadiích 899 (50,9 %) novotvarů, po pokročilých 531 (30,1 %) a po neznámých stadiích 335 (19 %) v novotvarů.

Diskuze

Dosavadní výsledky naznačují příznivější zastoupení i souslednost časných klinických stadií u multiplicit karcinomů rodidel než u jedenácti diagnóz nádorů gastrointestinálního traktu za stejné období. Jejich geografická distribuce, porovnávající skupiny novotvarů v dokončovaném přehledu (6) doplní pokračující rozbor klinických charakteristik nádorových multiplicit.

Závěr

Z dosavadních výsledků lze doporučit, aby přehledy vícečetných diagnóz byly obligatorně zařazovány do přehledů statistiky novotvarů české populace.


Literatura

 1. Annegers J. F., Malkasian G. D. Patterns of other neoplasia in patients with endometrial carcinoma. Cancer 1981; 48, 3: 856–859.
 2. Kaldor J. M., Day N. E., et al. Second malignancies following testicular cancer, ovarian and Hodgkin´s disease: an international collaborative study among cancer registries. Int. J Cancer 1987; 39, 5: 571–585.
 3. Schwartz Z., Ohel G., et al. Second primary malignancy in endometrial carcinoma patients. Gynecol Oncol 1985; 22, 1: 40–45.
 4. Geryk E., Dítě P., Kozel J. a kol. Nádorové multiplicity u české populace. Čas. lék. českých, 2010; 149, 4: 178–183.
 5. Kubíček P., Geryk E., Konečný M., Dítě P. kol. Geografické rozložení vícečetných novotvarů v České republice 1976–2005. PřF MU Brno, 2010; v tisku, ISBN 978-80-903255-3-1.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2010