2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Diagnostika

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Onkologická diagnostika

Epidemiologie, etiologie, screening, patologie

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Nádory děložního hrdla

Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Nádory děložního těla

Nádory ovaria

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Postery

Číslo abstraktu: p05
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: p07
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: p09
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: p13
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: p16
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Sborník v pdf

Autoři: kolektiv autorů
Číslo abstraktu:
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Varia

Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory