Klinické sledování u pacientek s dědičným syndromem nádoru prsu a/nebo ovarií

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 027

Autoři: Eva Vránová; Mgr. Alena Dvořáková; V. Axmannová

U každého z nás existuje možnost, že se jednou bude potýkat s nádorovým onemocněním.
Asi 5 10% onkologických onemocnění je dědičného původu. Jedná se o následek dědičné dispozice díky mutaci genu zděděné od jednoho z rodičů.
Genetika se tak stává důležitou součástí onkologie.
Objevení genu BRCA1 a BRCA2, jehož mutace v organismu velmi zvyšuje riziko vzniku nádoru prsu a ovarií, přináší nové trendy a poznatky v možnostech včasných záchytů těchto nádorových onemocnění.
V MOÚ nabízíme pacientům s touto dispozicí velmi specializovaný preventivní program sledování pod názvem ROZA (ROdinná těž), který probíhá dle doporučení v protokolu pro mammologické sledování těchto pacientů. Pacienti jsou rozdělování do čtyfi základních skupin:
1) Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu do 10% (nízké riziko)
2) Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu 10 20% (střední riziko)
3) Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu více než 20% nebo s prokázanou mutací genů BRCA1 a BRCA2 (vysoké riziko)
4) Samostatnou skupinu tvoří muži.

Pacienti jsou v MOÚ dispenzarizování v mammárních ambulancích a od ledna 2008 jsou centralizování do Speciální ambulance mammární prevence, zaměřené pouze na tento preventivní program.
Důležitými členy týmu, který se podílí na činnosti ambulance mammární prevence jsou sestry, které intenzívně spolupracují se všemi zainteresovanými odborníky a aktivně se podílí na splnění podmínek protokolu sledování. Jejich znalosti a přístup napomáhají pacientům snáze se vyrovnat se skutečností, že riziko vzniku nádorového onemocnění je u nich vyšší než u ostatní populace a motivovat je k pravidelným kontrolám v preventivním programu ROZA.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008