Klub Diana – úspěšně uskutečněné projekty a vize klubu do budoucna.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 173

Autoři: Eva Najvarová

Již od roku 2005 se členky Klubu Diana věnují projektu Udělej to pro sebe.

Je to preventivní program rakoviny prsu a klade si za cíl seznámit širokou veřejnost s tímto velice rozšířeným problémem. Pomocí metodických pokynů, zásad k realizaci projektu a zpracovaných témat jsme mohly předstoupit před studentky a poučovat je o prevenci rakoviny prsu, zdravém životním stylu, poukázat na statistiku onkologického onemocnění. Vysvětlovaly jsme pojmy mamografický screening a na fantomovém modelu je učily samovyšetření prsu.

Během roku 2010 jsme v 10 přednáškách poučily o prevenci rakoviny prsu a zdravém životním stylu celkem 231 občanů ČR. Od začátku roku 2005 do konce roku 2010 v celorepublikovém projektu ‘Udělej to pro sebe’ jsme seznámily s prevencí rakoviny prsu v 87 přednáškách celkem 2045 občanů ČR.

Naše klubová a zájmová činnost dále zahrnuje mimo jiné i ozdravné a rekondiční pobyty.

Cílem ozdravných a rekondičních pobytů je úspěšná rekonvalescence členek, zjištění stavu vlastních fyzických sil, jejich posílení a obnovení. Dále umožňují duševní relaxaci, omezují stresy a vytvářejí pocit naděje a smysluplnosti života.

V letošním roce se pobytu v Penzionu Karlovka, v Karlově pod Pradědem zúčastnilo 33 členů a příznivců Klubu Diana. Příjemné prostředí, vedení penzionu a dobrá strava umocnila všechny prožitky. Penzion je umístěn těsně u lesa a to byla pro všechny velká výhoda. Věřím, že všichni účastníci si utužili zdraví, správně se v kopcovitém terénu rozdýchali a nabrali síly do dalších dní.

Ohlédnutí za uplynulé období nám ukázalo, že díky pracovitosti a odvaze se nám práce daří a přináší radost z hezky prožitých společných aktivit. Věřím, že i v dalších letech se nám podaří vést členskou základnu správným směrem. Snažíme se svojí činností prospět nejen členkám Klubu Diana, ale i všem, kteří potřebují naši pomoc.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011