Koincidence adenokarcinomu prsu a desmoidu axily

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Ivana Hrnčířová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Cíl sdělení:

 • Prezentace kasuistiky koincidence C50 a desmoidu axily


 • Vlastní zkušenosti s diagnostickými obtížemi u souběžného postižení prsní žlázy a axily nádory různého typu


Desmoid – charakteristika :
 • mesenchymální tumor z muskulofasciálních struktur

 • benigní, semimaligní

 • forma: intraabdominální / extraabdominální

 • výskyt: vzácný / ojedinělý

 • samostatný / ve spojení (Gardnerův sy.)

 • průběh: lokálně agresivní, časté recidivy


Diskuse :
 • souběžné postižení prsní žlázy a lymfatické tkáně axilly C 50 je běžné

 • koincidence C 50 a jiného nádoru v axile je vzácná → diagnostický / léčebný problém

 • rozdílnost tkání zpravidla pozná peroperačně chirurg → definitivní je histologie

Extraabdominální desmoid :
 • vzácný výskyt, 20% desmoidních tumorů

 • v literatuře nejsou soubory, pouze jednotlivé kazuistiky

 • Dg: RTG ,CT ,NMR , SCI –Th201, biopsie

 • Léčba: problematická – 40% recidivy –
  chirurgie ( event. RT )Závěr :
 • koincidence výskytu rozdílných nádorů prsní žlázy a axily znamená diagnostický problém a zpravidla i nesnáze v průběhu léčby

 • vzhledem k možnostem recidivy desmoidu je třeba dlouhodobá dispenzarizace.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004