Koincidence maligního melanomu pravé paty a Grawitzova karcinomu levé ledviny – kazuistika.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: 07. Nádory kůže a maligní melanomy

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Jana Mergancová; MUDr. David Stuchlík; MUDr. Mária Hácová

   Uvádíme kazuistiku 56 letého muže, který byl od května r. 2011 ambulantně léčen pro „prasklinu“ pravé paty.

   4.10.2011 při konziliárním vyšetření zjištěna exulcerace na patě asi 10 x 10 mm s drobnými disperzními černými tečkami v okolí v celkovém rozsahu asi 8 x 6 cm, vysloveno podezření na maligní melanom a diagnóza potvzena odběrem histologie z centrální ulcerace a drobného ložiska z okraje postižení.

   Histologicky byl popsán maligní melanom Clark III, Breslow 2 mm, v okraji pak drobné ložisko maligního melanomu.

   Bylo provedeno PET CT vyšetření, které neprokázalo generalizaci melanomu, ale zobrazil se tumor v oblasti levé ledviny asi 7 cm. Dle MR jde o solidně cystický tumor levé ledviny 7,5 cm, není nativně T1w vysoký signál, který by svědčil pro přítomnost melaninu v expanzi. Přesto jsme v diferenciální diagnóze na metastatické postižení ledviny museli pomýšlet.

   Pro nemožnost jiného radikálního výkonu při plošně rozsáhlém postižení celé paty byla provedena amputace pravé dolní končetiny v bérci s vyšetřením sentinelových uzlin v pravém třísle.

   Při vyšetření amputátu pravé dolní končetiny bylo popsáno vředovité ložisko 20 x 15 mm s navalitými okraji kolem něhož je kůže hnědavá a jemně granulovaná v rozsahu asi 75 x 30 mm. Histologicky byl potvrzen maligní melanom Clark IV, Breslow pT4 (hloubka invaze V.), pTNM: pT3b, v okolních makroskopicky popsaných satelitech mikroskopicky nalezena drobná ložiska povrchově se šířícího maligního melanomu.

   4 sentinelové uzliny z pravé inguiny byly vyšetřeny imunohistochemicky s použitím protilátky melan A - bez metastázy či mikrometastázy melanomu.

   Po konečném uzavření výsledků pak provedena nefrektomie vlevo.

   Histologické vyšetření levé ledviny prokázalo Grawitzův karcinom, imunohistochemicky melan A negativní.

   Po provedení všech operačních výkonů je pacient ponechán v péče kožního lékaře a onkologa k rozhodnutí o další léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012