Kolorektální karcinom – staging a chirurgická léčba

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 009

Autoři: S. Blažej; M. Kudla

Klíčová slova: Etiologie, Patologická anatomie, Cesty šíření nádoru, Metastazování, Histologické dělení, T(NM), Epidemiologie, Klinika, Diagnostika, Terapie, Radikální terapie - přístup, Laparoskopie, hemikolektomie, Resekce sigmoidea, Nízká přední resekce, Abdominoperineální amputace, Anastomóza, End-to-end, End – to - side, Side – to - side, Konstrukce stomie, rekonstrukce tračníku.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006