KOMBINACE VEMURAFENIBU A COBIMETINIBU U PACIENTŮ S B-RAF MUTOVANÝM MALIGNÍM MELANOMEM

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 15

Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pacienti s lokálně pokročilým, inoperabilním či metastatickým maligním melanomem mají v současné době k dispozici dvě skupiny moderní léčby. Jedná se o přípravky ze skupiny imunoterapie (ipilimumab, nivolumab a pembrozilumab) a ze skupiny cílené terapie (vemurafanib, dabrafenib, cobimetinib, trametinib) – tato léčba je určena pro pacienty s mutací B-RAF. V tomto přehledu jsme se zaměřili na kombinaci vemurafenibu (inhibitor mutované B-RAF serin-threoninové kinázy) a cobimetinibu (inhibitor MEK serin-threoninové kinázy). Tato kombinace je u pacientů s maligním melanomem vysoce účinná, výrazně prodlužuje jak dobu do progrese onemocnění, tak i celkové přežití, kompletní remise a parciální regrese jsou dosaženy až u 70 % pacientů. Toxicita kombinované terapie je srovnatelná s monoterapií, při použití kombinace B- RAF inhibitoru s MEK inhibitorem se však snížil výskyt spinocelulárních karcinomů a keratoakantomů.

V přehledu budou zmíněny jak výsledky fáze Ib (BRIM-7), tak i aktuální výsledky fáze III (studie coBRIM), ve které se srovnává kombinace vemurafenibu s cobimetinibem proti vemurafenibu s placebem. Definitivní výsledky ze studie coBRIM lze však očekávat až v roce 2016, nicméně současná data ukazují, že kombinovaná terapie je dobře tolerovaná a efektivní.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015