Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku - souhrn

Konference: 2005 Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Souhrn workshopu

Číslo abstraktu: 00

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Nemocnice Atlas ve spolupráci s Centrem humanitních studií –Ústavem zdravotnických studií University T.Bati ve Zlíně a Foundation for Promotion of Cancer Reasearch Japan uspořádaly ve dnech 31.3 a 1.4.2005, za podpory České chirurgické společnosti, České onkologické společnosti a Sekce onkochirurgie Onkologické společnosti ČSL JEP workshop na téma „Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku.“ Lektoři byli specialisté z Národního onkologického centra z Tokia, pod vedením profesora Sasaca, který je předním světovým odborníkem v oblasti chirurgického léčení karcinomu žaludku. S profesorem Mitzuru Sasacem, který přednášel chirurgickou tématiku se workshopu zúčastnili Dr. Tadakazu Shimoda - patolog, Kei Muro - onkolog a Ichiro Oda - gastroenterolog se zaměřením na endoskopii žaludku.
Program workshopu byl rozdělen do dvou dnů. Úvodní přednášku o stavu onemocnění v České republice přednesl profesor Dr. Jan Žaloudík CSc. Následovaly dva tématické bloky. Dopolední blok byl zaměřen na diagnostiku a léčení časného karcinomu a odpolední na léčení pokročilého karcinomu. Příspěvky přednesli všichni členové týmu. Sekce byli moderovány předními českými odborníky v dané tématice. Jednotlivé přednášky byly koncipovány tak, aby byla zahrnuta problematika časného i pokročilého karcinomu v celé šíři. Prezentace byly bohaté na obrazovou dokumentaci a videosekvence, takže byly dostatečně srozumitelné a edukační, aby vysvětlily postoje japonských kolegů k dané problematice. Lektoři velmi podrobně seznámili účastníky se všemi zásadními postupy, které jsou používány v Japonsku v komplexní diagnostice a léčbě karcinomu žaludku, které doplnili vlastními bohatými zkušenostmi.
Druhý den workshopu byl rozdělen do bloků, které byly určeny jednotlivým specializacím. S mimořádným ohlasem se setkaly videozáznamy profesora Sasaca, ve kterých
prezentoval chirurgickou techniku jednotlivých operačních výkonů se zvláštním zaměřením na lymfadenektomii. Videoprojekce velmi podrobně a detailně představily operační techniku profesora Sasaca, který vhodným komentářem produkci doplnil, takže všichni přítomní si mohli porovnat literární údaje o japonské chirurgické technice se skutečností. V podobném duchu probíhala i sekce endoskopická, ve které bylo předvedeno velké množství časných stádií karcinomu žaludku. Vzhledem k velmi častému výskytu onemocnění v Japonsku,
úspěšnému záchytu časných stadiích a dostatečnému časovému prostoru byl prezentován mimořádně velký soubor nálezů. Detailně byla předvedena technika mukosektomií u karcinomu žaludku, včetně řešení vzniklých komplikací. Na závěr Dr.Oda připravil test pro auditorium, kterým oživil jednání. Sekce patologů proběhla odděleně a jako i u předchozích prezentací bylo předvedeno velké množství preparátů, takže všechny přednášky neměly jen teoretickou náplň. Kvůli pokročilému času a malému množstvím přítomných onkologů proběhla onkologická sekce v diskusním kroužku a individuálně.
Převážná část worshopu byla přednesena v příjemném prostředí auly University T. Bati ve Zlíně, která je vybavena moderní projekční technikou, čímž byla zvýrazněna kvalita připravených prezentací. Po oba dny workshopu probíhala k jednotlivým vystoupením bohatá diskuse, která dodala jednání velmi přátelskou a osobní atmosféru, což ocenili účastnící workshopu i japonští hosté.

Datum přednesení příspěvku: 31. 3. 2005