Komplexní farmakogenetické sledování pacientů léčených protinádorovou chemoterapií s 5-fluorouracilem zaměřené na deficienci dihydropyrimidin dehydrogenázy.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 038 (p208)

Autoři: Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Markéta Bednaříková; P. Riedlová; J. Fišer; J. Meijer; André B. P. van Kuilenburg

Úvod
Dihydropyrimidin dehydrogenasa (DHPD) je iniciálním a „rate-limiting“ enzymem odpovědným za katabolismus protinádorového léku 5-fluorouracilu, zapojeným v třístupňové katabolické dráze uracilu a thyminu vedoucí ke tvorbě beta-alaninu a beta-aminoisomáselné kyseliny. Významná jaterní a renální eliminace 5-fluorouracilu způsobuje, že pouze minimální množství podané látky je ve vlastním tumoru k dispozici pro biotransformaci na fluoropyrimidinnukleotidy, jelikož 10-20% látky se vyloučí v nezměněné podobě močí a cca 80% podané látky je metabolizováno převážně v játrech na 5-fluorodihydrouracil. Klinické odezvy na lék bývají poměrně nízké (cca 20-40%), zčásti z důvodů úzkého terapeutického rozpětí a nelineární kinetiky léčiva. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007