Komplexní preventivní onkologické prohlídky

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 03

Autoři: MUDr. Petr Čoupek

Preventivní onkologické prohlídky jsou pravidelně prováděny v MOÚ v Brně od roku 1996. Komplexně doplň ují dílčí preventivní prohlídky, které jsou dle platných vyhlášek (56/1997 a 183/2000) nabízeny u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa. Tyto preventivní onkologické prohlídky nařízené ministerstvem zdravotnictví jsou často limitovány pouze pro určité věkové skupiny obyvatel, není stanoven jejich přesný rozsah, postrádají komplexnost, pravidelné opakování, bez vyhodnocení zpětné vazby, neinformují o riziku, ani o míře jistoty nepřítomnosti nádorového onemocnění.
Hlavním cílem sekundárních preventivních prohlídek v MOÚ je záchyt prekanceróz a zhoubných nádorů v časných stadiích, která jsou dobře léčitelná a vyléčitelná, a to bez invalidizace, dlouhodobých následků a s menšími ekonomickými náklady. Je nutné zcela přehledně a otevřeně seznámit veřejnost s tím, jaké je riziko výskytu nádorové choroby pro jednotlivce v dané věkové kategorii, jaké jsou možnosti vhodných vyšetření, jaká je optimální nabídka sekundární prevence, co zajišťují platbou zdravotní pojišťovny, nebo co je naopak považováno za vyšetření nadstandardní.
Rodinná, osobní a profesní anamnéza je důležitým selekčním faktorem pro indikaci cílených vyšetření podle zátěže a genetických rizik. Každý má právo vědět v jakém onkologickém riziku se právě nachází a do jaké míry (v %) lze podrobnou sekundární onkologickou prohlídkou toto riziko snížit. Klienta je nutné jednoduše a srozumitelně informovat o údajích získaných z Národního onkologického registru, o možnostech dostupných vyšetřovacích metod počínaje sonografií a konče genetickým vyšetřením u případů, u kterých je to racionální a efektivní.
Důležité je zveřejnit, jaké jsou maximální možnosti efektivní onkologické prohlídky s ohledem na věkovou kategorii a rizika, škálu vyšetření, které lze nabídnout, včetně vypočítané míry jistoty, kterou jednotlivá vyšetření nabízejí. Součet provedených vyšetření u každého jednotlivce udává míru jistoty o nepřítomnosti nádorového onemocnění. Samozřejmě existuje vždy určité riziko (v %), které zahrnuje možnost výskytu nádoru v orgánech nevyšetřených a které počítá i s nedokonalou rozlišovací schopností některých vyšetření. Dobře informovaný klient si sám zváží, zda mu stačí preventivní prohlídka v rozsahu, který je hrazen pojišťovnou nebo zda chce dále snížit riziko výskytu nádoru nadstandardním vyšetřením. Výkony, které neplatí pojišťovny, může zaplatit klient sám, jeho zaměstnavatel nebo tato vyšetření nebudou provedena a klient unese zvýšené riziko. Jistota o nepřítomnosti nádorového onemocnění u částečně vyšetřených bude nižší než u kompletní onkologické prohlídky.
V neposlední řadě je důležitý i právní aspekt preventivní onkologické prohlídky. Negativita provedených vyšetření neznamená, že nádorovou chorobou nemůže klient onemocnět v budoucnu nebo v orgánech, které nebyly v preventivní prohlídce zahrnuty.

Závěrem
V Masarykově onkologickém ústavu provádíme komplexní preventivní prohlídky mimo běžnou pracovní dobu (v sobotních termínech) od roku 1996. Celkem bylo vyšetřeno 2070 pacientů. V nabídce je celá řada vyšetření, která jsou využita pouze částečně – cíleně dle individuálního rizika, věku, anamnézy, potíží a dalších rizikových faktorů. U většiny pacientů je POP opakována v pravidelných intervalech dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004