KOMPLIKACE LÉČBY KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 149

Autoři: Bc. Zdeňka Pešová

Východiska:

V léčbě karcinomu děložního hrdla se uplatňuje většina hlavních onkologických modalit - chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Chirurgická léčba a radioterapie se dělí na komplikace akutní a pozdní. Komplikace chirurgické léčby - krvácení, žilní trombóza, plicní embolie, hojení operační rány per secundam, lymfocysta, ileus, lymfedém - otoky dolních končetin, poškození močového měchýře - dysfunkce, píštěle. Radioterapie a její komplikace - radiodermatitidy - změny na kůži, nevolnost, zvracení, především dochází k reakci v močovém měchýři - přechodně radiační cystitida, změny na střevech, změny v krevním obraze, pozdní změny. Komplikace po aplikaci chemoterapie - nevolnost, zvracení, alopecie, pancytopenie. Nesmíme zapomenout uvést také komplikace psychické jako součást celkové léčby.

Cíl:

Seznámit odbornou veřejnost s možnými typy komplikací léčby karcinomu děložního hrdla.

Závěr:

In­tenzivním sledováním pacientek, u kterých probíhá onkologická léčba karcinomu hrdla děložního, můžeme dosáhnout časného záchytu počínajících kompli­kací, a tím výrazně zvýšit procento úspěšnosti jejich léčby.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013