Komplikace ošetřovatelské péče u stomického pacienta

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S10

Autoři: R. Vítková

Úvodem bych chtěla pozvednout do popředí problém týkající se nedostatečné informovanosti pacientů o možných komplikacích v ošetřování stomií, které v průběhu onkologické léčby mohou nastat. Problémy se týkají zejména pracovišť s nižší operativou stomií.

Postupným sledováním pacientů s provedenou řádnou edukací před zahájením onkologické léčby jsem dospěla k názoru, že včasným rozpoznáním příznaků změn v okolí stomie a stomie samé ze strany pacienta bylo zamezeno následné zdlouhavé a často i pro ně bolestivé lokální léčbě. Edukace by se měla týkat např. zvýšené hygieny, manipulace se stomickými pomůckami a příslušenstvím, které lze použít k prevenci macerace kůže v okolí stomie, stravovacích návyků, které mají vliv na vyprazdňování, informace o prokrvení sliznice střeva a vzniku polypů přímo na sliznici či v jeho okolí popř. vznik hypergranulací v okolí stomie či přímo poradiační stenózy stomií apod.

Závěrem bych chtěla poprosit zdravotníky, aby si touto cestou uvědomili závažnost komplikací, které mohou nastat. Problémy jsou sice vždy nějakým způsobem řešitelné,ale mnohdy jim lze řádnou edukací předejít. Je důležité, aby se pacient naučil sledovat své tělo a rozpoznat potenciální změny. My ovšem musíme zvolit správnou formu edukace, abychom pacienta zbytečně před následnou onkologicko léčbou neznepokojovali a nezpůsobili tím více škody, než užitku. Musíme si uvědomit, že každý pacient je individualita s jiným přístupem k onemocnění a léčbě, a proto musíme ke každému přistupovat individuálně.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005