Komplikace při zahájení kurativní léčby testikulárního nádoru - kazuistika

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 04p

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Lucie Žitňanská; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014