Komplikácie lymfadenektómie pri radikálnych operáciách pre gynekologický karcinóm.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Ladislav Masák, CSc.; MUDr. Peter Babala; MUDr. Peter Mikloš; MUDr. Miroslav Klačko

Komplikácie lymfadenektómie

 • Lymfocyty

 • Chyloperitoneum

Lymfocysty

 • Prvé práce o lymfocystách z 50-tych rokov minulého storočí

 • Výskyt je častější s vyššou radikalitou operácii a používaním novej prístrojovej techniky (monopolárna a bipolárna koaguláza a rezanie, LigaSure, Harmonický skalpel)

 • USB vyšetřováním

 • Vznikajú 2-8 týždňov po operácii

 • Väčšinou sú asymptomatické

 • Výskyt 1%-49% po gynekologických operáciách pre malígny tumor
Tam K.F.: Ultrasound Obstet Gynekol 2008, 32, 87-90

Príznaky lymfocyty

 • Bolesti v podbrušku

 • Bolesti celého brucha

 • Bolesti v krížoch

 • Opuch nohy na strane lymfocyty

 • Opuch podkožia podbruška

Symptómy z útlaku okolitých štrukúr a možnej infekcie

 • Ureter – hydronefróza

 • Iliacké cievy – venóznu trombózu

 • Absces lymfocyty

Liečba lymfocyty

 • Asymptomatické lymfocysty

 • Symptomatické lymfocyty


Liečba

 • Pod USG punkcia – odsaje obsahu a skleroterapia:

Tetracyklíny (tetracyklin, doxycyklin, minocyklin)
Etanol
Povidone-iodine
Bleomycin
Aethoxysklerol®

Len samotné vykonanie punkcie lymfocysty s odsatím jej obsahu nie je riešením, pretože lymfocysta sa opäť naplní, a preto je neakceptovateľné.

 • Laparoskopickým prístupom vykonať fenestráciu lymfocysty a takto vykonať jej marsupializáciu.
 • PILL – percutaneous imaging – guided lymphatic ligation
 • Pedálna lymfangiografia – Isosulfan blue
 • 5ml špeciálneho makového oleja (Ethiodol)
 • Identifikuje sa lymfatická cieva vstupujúca do lymfocysty
 • Cez malý kožný rez sa naloží klip na cievu

  Shih J.:J Vasc Interv Radiol 2008, 19, 1781-4

 • V prípade infikovania lymfocysty a vzniku abscesu je indikované operačné riešenie
Chyloperitoneum – definícia

Chyloperitoneum je patologická akumulácia chylóznej tekutiny v peritoneální dutine.

Pooperačný chylózní ascites

Je zriedkavá komplikácia operačného výkonu v retroperitoneu po nepoznanej lézii veľkých lymfatických ciev.

Iné príčiny spôsobujúce oklúziu lymfatických ciev

 • Malígne nádory

 • Tuberkulóza

 • Cirhóza pečene

 • Sekundárne při nefrotickom syndrome

Vznik chyloperitonea

 • Nejčastejšie 2-4 týždne po operácii

 • Ale i po niekoľkých mesiacoch po ukončení liečby chemoterapiou či rádioterapiou

Symptómy chyloperitonea

 • Distendovaný abdomen

 • Dyspnoe

Vyšetrenia

 • USG

 • CT abdomenu

 • Punkcia abdomenu a vyšetrenie odsatej tekutiny, ktorá má vzhľad mliečneho zakalenia je bez zápachu a sterilná

 • Obsahuje triglyceridy, bílkoviny, leukocyty

Diferenciálna diagnostika

 • Hemoperitoneum

 • Ascites

 • Urinom

 • Absces

 • Peritonitida

Fyiológia tvorby lymfy

Triglyceridy s kratším reťazcom jako 12 uhlíkov prechádzajú priamo do portálnej cirkulácie a obchádzjú lymfatický systém.

Triglyceridy s dlhým reťazcom sa štiepia lipázou na monoglyceridy a voľné mastné kyseliny, ktoré sa formujú na micélie spolu so žlčovými soľami. Tieto micélie prechádzajú cez črevnú stenu a triglyceridy sa premieňajú na chylomikróny v drobných lymfatických duktoch.

Krátke a stredne dlhé reťazce triglyceridov toto nerobia, preto sú vhodné na konzervatívnu liečbu chyloperitonea.


Lymfatický systém

 • Lymfa sa zbiera z dolých končatín, hrudníka, čriev a pečene do cisterna chyli, ktorá je v oblasti stavcov L1-L2.

 • Odtiaľ prechádza do ductus thoracicus, který je v oblasti stavcov Th12-L1.

 • Lymfa sa vlieva do ľavej veny subklavia – 90%, zvyšok do pravej veny subklavia.

 • Prietok lymfy cez ductus thoracicus po prijme potravy sa zvýši až na 225 ml/min.

Liečba
 • Konzervatívna
 • Operačná

Konzervatívna liečba

 • Beztuková, alebo nízko tuková dieta

 • Podanie triglyceridov so stredne dlhým reťazcom

 • Dieta bohatá na bílkoviny

 • Totálna parenterálna výživa

 • Somatostatíny – Octreotid

Operačná liečba

 • Laparotomickým prístupom

 • Laparoskopickým prístupom

 • Verifikovať miesto úniku lymfy lymfografiou – Patent blue

 • Sutúra

Sachs P.B.: AJR 1991, 157, 703-705


Príčina vzniku lymfocysty aj chyloperitonea

 • Otvorem lymfatické cievy

 • Operačná technika

 • Metastázy v lymfatických uzlinách


 • Prevencia vzniku lymfocýst a chyloperitonea

  • Operační technika

  • Uzavretie lymfatických ciev

  • Neperitonealizovať operačné pole

  • Drenáž pooperácii nie je účinná, dokonca v randomizovanej štúdii bol ziskný zvýšený výskyt lymfocýst

  Benedetti-Panici P.: Gynecol Oncol 1997, 65, 478-482

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010